“Het is volbracht.”

Waarom werd God mens ?

Vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.  (Hebreeën 2:9)

 

Het was exact wat nodig was om ons te redden van onze zonden en van de eeuwige hel.